Gráfica dos pesos da camada D durante as primeiras 14 semanas de vida

Peso (en gramos) da camada D
Idade
Dombate
Domaio
Diarada
Duna
Donide
Doniños

Recén nado*

96
94
78
94
80
94
1 semana
172
171
146
151
136
183
2 semanas
232
246
213
222
192
252
3 semanas
343
361
308
345
283
352
4 semanas
452
448
412
442
382
456
5 semanas
584
593
529
535
509
566
6 semanas
738
774
640
665
630
718
7 semanas
854
902
764
785
768
845
8 semanas
1025
1080
920
915
937
994
9 semanas
1180
1260
1020
1065
1080
1140
10 semanas
1350
1555
1190
1240
1325
1330
11 semanas
1565
1700
1365
1355
1545
1585
12 semanas
1810
1920
1505
1520
1680
1780
13 semanas
2000
2215
1675
1680
1850
1980
14 semanas
2230
2420
1885
1825
2070
2135
6 meses
5000
-
4000
3600
4000
4500
1 ano
5500
-
4200
-
7000
5000
2 anos
-
-
-
-
-
-
5 anos
-
9500
7000
-
-
7500
Idade
Dombate
Domaio
Diarada
Duna
Donide
Doniños

*O peso de recén nados o tomamos unha vez os gatiños están completamente secos,

desta maneira medimos o peso real, e non o peso en mollado (que é moito maior).