Gráfica dos pesos da camada E durante as primeiras 14 semanas de vida

Peso (en gramos) da camada E
Idade
Estrela
Elfe
Eive
Émora
Eira
Estevo

Recén nado*

108
109
101
91
81
103
1 semana
206
205
195
185
176
227
2 semanas
272
258
240
234
230
280
3 semanas
354
354
337
322
310
365
4 semanas
387
420
390
381
376
435
5 semanas
514
527
499
510
469
547
6 semanas
593
676
594
607
578
656
7 semanas
692
802
698
711
622
747
8 semanas
806
924
720
838
656
870
9 semanas
945
1005
911
914
845
1020
10 semanas
1065
1075
1025
1025
966
1160
11 semanas
1150
1260
1135
1150
1035
1330
12 semanas
1345
1390
1325
1300
1225
1525
13 semanas
1235
1450
1265
1205
1275
1755
14 semanas
1460
-
1490
1475
-
1875
6 meses
-
-
3300
3200
-
-
1 ano
-
-
4000
-
-
7000
2 anos
-
-
4200
-
-
-
3 anos
-
-
5000
-
-
-
Idade
Estrela
Elfe
Eive
Émora
Eira
Estevo

*O peso de recén nados o tomamos unha vez os gatiños están completamente secos,
desta maneira medimos o peso real, e non o peso en mollado (que é moito maior).