Peso (en gramos) da camada I
Idade
Icía
Invernadoiro
Irixo
Irimia

Recén nado*

90
116
78
75
1 día
107
131
87
86
2 días
120
152
100
93
3 días
130
167
112
105
4 días
146
189
128
118
5 días
154
203
137
128
6 días
170
230
150
144
1 semana
180
236
158
154
2 semanas
280
324
215
232
3 semanas
326
402
260
280
4 semanas
404
510
354
350
5 semanas
535
607
472
468
6 semanas
660
770
640
590
7 semanas
810
875
745
688
8 semanas
938
1010
844
837
9 semanas
1040
1120
1000
960
10 semanas
1245
1380
1270
1140
11 semanas
1370
1505
1465
1270
12 semanas
1500
1700
1640
1380
13 semanas
1580
1820
1830
1470
14 semanas
1610
1795
1855
1500
15 semanas
1785
2020
2100
1625
16 semanas
1900
2180
2300
1700
17 semanas
2000
2250
2475
1865
1 ano
4000
-
-
-
2 anos
-
-
-
-
3 anos
-
-
-
-
Idade
Icía
Invernadoiro
Irixo
Irimia

*O peso de recén nados o tomamos unha vez os gatiños
están completamente secos, desta maneira medimos
o peso real, e non o peso en mollado (que é moi superior)