Padornelo Jakobusland*ES
 
VENDIDO
 
Data de nacemento
11/03/2010
Sexo
Macho
Pai

S*Glömstaskogens Ivory (NFO n 01)

GSD-IV negativo

Nai
Cor e debuxo
Harlequín negro
Código EMS
NFO n 02
Xenotipo
aa D_ ii SS _ _ ww oy
Peso
2500g (16 semanas)
Saúde
-
0,00 % (5 xeracións)
-

Padornelo foi o 4º cachorro en nacer da camada P, e como tódolos seus irmáns, ten as mellores cualidades dos seus pais:
Padornelo ten unha cabeza fantástica, con excelente triangulación; o seu perfil é longo e recto, acompañado por un queixo
forte; ten boa altura de cabeza, ben redondeada; os ollos son amendoados e expresivos; as orellas teñen boa forma,
tamaño e posición. Padornelo ten un corpo longo e musculoso e estructura mói forte. É un gato agarimoso e tranquilo.

Padornelo vive con Santi, Noe e a Sagrada de Birmania Lyra.

 
Oríxe do nome: Padornelo

Hai tempo, a nosa amiga Teresa (Tsavo*ES) díxonos que na nosa futura camada P un dos cachorros
tiña que chamarse Padornelo, así que cando naceron os cachorros, ela mesma elixíu quén  levaría ese nome.
Como O Padornelo é unha aldea da alta montaña lucense, decidimos que tódolos cachorros desta camada
levaran nomes  de lugares elevados de Galicia, como montes, serras ou portos de montaña.

A aldea de Padornelo pertence á parroquia de San Xoan de Padornelo, no concello de Pedrafita do Cebreiro,
provincia de Lugo. Na igrexa de San Xoan de Padornelo había unha encomenda da Orde de San Xoan de Xerusalén,
encargada de atender e defender ós peregrinos. Tanto Padornelo como Pedrafita do Cebreiro son importantes puntos
e parada obrigada do Camiño Xacobeo Francés dende os primeiros tempos. Tódala zona forma parte dun enclave
natural impresionante, adscrito á Rede Natura 2000, e conformado polas serras de Ancares e O Courel.

Resultados en exposicións
Resultados
Data
Lugar
Xuiz
nº NFOs
nº gatos cat. II
-
-
-
-
-
-

16 semanas
16 semanas
16 semanas
16 semanas
16 semanas
16 semanas
10 semanas
10 semanas
10 semanas
10 semanas
10 semanas
10 semanas
9 semanas
9 semanas
9 semanas
9 semanas
9 semanas
9 semanas
9 semanas
9 semanas
8 semanas
8 semanas
8 semanas
8 semanas
8 semanas
8 semanas
6 semanas
6 semanas
6 semanas
6 semanas
6 semanas
6 semanas
6 semanas
6 semanas
6 semanas
6 semanas
4 semanas
4 semanas
4 semanas
4 semanas
4 semanas
4 semanas
4 semanas
4 semanas
3 semanas
3 semanas
3 semanas
3 semanas
3 semanas
3 semanas
Padornelo
Padornelo
2 semanas
2 semanas
Padornelo
Padornelo
2 semanas
2 semanas
Padornelo
2 semanas
2 semanas
Padornelo
Padornelo
2 semanas
2 semanas
Padornelo
Padornelo
2 semanas
2 semanas
1 semana
1 semana
1 semana
1 semana
1 semana
1 semana
1 semana
1 semana
Recén nado
Recén nado
Recén nado
Recén nado

Pedigree Padornelo Jakobusland*ES
1ª xeración
xeración
xeración
xeración

S*Glömstaskogens
Ivory

NFO n 01

GSD IV negativo

EC S*Isgården's
Astrakan

NFO d 09 24

HCM negativo
GSD-IV negativo

EC S*Utblicken's
Birthe, DSM

NFO f 09

HCM negativo
GSD-IV negativo

EC S*Juvelens Rubin
NFO d 09 22

GSD-IV negativo

GIC S*Glömstaskogens
Felicia

NFO n 01

HCM negativo
GSD-IV negativo

 

SP/IC S*Eärfalas
Alfons

NFO n 02 21

HCM negativo
GSD-IV negativo

 

SW'03, EP/EC S*Trollgumman's
Vigge Vildbatting, DM

ds 03 22

HCM negativo
GSD-IV negativo

SC S*Glömstaskogens Bia
NFO f 03

HCM negativo
GSD-IV negativo

EC S*Bängbulans
Wilma

NFO n 02

HCM negativo
GSD-IV negativo

Legolas
NFO n 09 22

HCM negativo

PR S*Sir Maxwell's The Joker
NFO n 09 22

HCM negativo

PR/CH S*Ludvigs Sarabi
NFO n

HCM negativo

IC S*Knallhatten's Electra
NFO f 09 22

HCM negativo

IC Gynkgo de Tsavo*ES
NFO a 09

HCM negativo

IC Coco Artemisa*ES
NFO as 09 22

CH Esespecial de La Zarina*ES
NFO g 03 23

HCM negativo

PR/IC Fíbula Artemisa*ES
NFO n 03 23

HCM negativo

EC Afrodite's Oasis
NFO n 09 23