Rego do Espiño Jakobusland*ES
 
OPCIONAL
 
Data de nacemento
06/05/2011
Sexo
Macho
Pai

S*Glömstaskogens Ivory

Nai
Cor e debuxo
Bicor atigrado moteado negro
Código EMS
NFO n 03 24
Xenotipo
Aa Dd ii S_ Ttb ww oy
Peso
646g (6 semanas)
Saúde

-

0,00 % (5 xeracións)
-

Rego do Espiño foi o 2º en nacer. É un macho bicor atigrado pintado negro, cun debuxo moi curioso.
Ten un corpo moi forte e sólido, con moi boa estructura ósea. A calidade do seu manto é moi boa.
Espiño ten un perfil longo e recto, e unha expresión moi doce. O seu carácter é extremadamente agarimoso.

 
Oríxe do nome: Rego do Espiño

O espiño é unha das árbores características do bosque caducifolio galego
e mói importante nas culturas europeas prerromanas, incluso aínda na actualidade.
O lugar de O Rego do Espiño atópase na parroquia de Piúgos, no concello de Lugo.

Resultados en exposicións
Resultados
Data
Lugar
Xuiz
nº NFOs
nº gatos cat. II
-
-
-
-
-
-

6 semanas
6 semanas
6 semanas
6 semanas
6 semanas
6 semanas
5 semanas
5 semanas
5 semanas
5 semanas
5 semanas
5 semanas
4 semanas
4 semanas
4 semanas
4 semanas
3 semanas
3 semanas
3 semanas
3 semanas
2 semanas
2 semanas
2 semanas
2 semanas
2 semanas
2 semanas
1 semana
1 semana
1 semana
1 semana
Recén nado
Recén nado
Recén nado
Recén nado

Pedigree Rego do Espiño Jakobusland*ES
1ª xeración
xeración
xeración
xeración

S*Glömstaskogens Ivory
NFO n 01

GSD IV negativo

EC S*Isgården's
Astrakan

NFO d 09 24

HCM negativo
GSD IV negativo

EC S*Utblicken's
Birthe

NFO f 09

HCM negativo
GSD IV negativo

EC S*Juvelens Rubin
NFO d 09 22

GSD-IV negativo

IC S*Glömstaskogens
Felicia

NFO n 01

HCM negativo
GSD IV negativo

 

 

GIP/IC S*Eärfalas
Alfons

NFO n 02 21

HCM negativo
GSD IV negativo

 

SW'03, EP/EC S*Trollgumman's
Vigge Vildbatting, DM

ds 03 22

HCM negativo
GSD-IV negativo

SC S*Glömstaskogens Bia
NFO f 03

HCM negativo
GSD-IV negativo

EC S*Bängbulans Wilma
NFO n 02

HCM negativo

Legolas
NFO n 09 22

HCM negativo

PR S*Sir Maxwell's The Joker
NFO n 09 22

HCM negativo

PR/CH S*Ludvigs
Sarabi

NFO n

HCM negativo

 

IC S*Knallhatten's Electra
NFO f 09 22

HCM negativo

IC Gynkgo de Tsavo*ES
NFO a 09

HCM negativo

IC Coco
Artemisa*ES

NFO as 09 22

CH Esespecial de La Zarina*ES
NFO g 03 23

HCM negativo

PR/IC Fíbula
Artemisa*ES

NFO n 03 23

HCM negativo

Gatos dos Bosques de Noruega Jakobusland*ES
En Gondomar (preto de Vigo), Pontevedra, España