s
Nome
IC S*Taropaves Birgit Nilsson
Sexo
Femia
Data de nacemento
01/07/1995
Cor e debuxo
Atigrada xarda azul prata
Código EMS
NFO as 23
Criador
Eva Porat, S*Taropaves
Propietario
Eva Porat, S*Taropaves
Resultados en exposicións

International Champion

Informazón de saúde

-

 
Fotos de Birgit Nilsson

©S*Taropaves

         
If you find any wrong information here, please, contact us: