Nome
IC S*Knallhattens Electra
Sexo
Femia
Data de nacemento
03/06/2001-> 22/10/2007
Cor e debuxo
Tartaruga atigrada clásica negra con branco
Código EMS
NFO f 09 22
Criador
Anita & Björn Gülich, S*Knallhattens (Suecia)
Propietario
Ingegerd Johansson, S*Garpriket's (Suecia)
Resultados en exposicións
1 BIV
Información de saúde
HCM negativo (21/11/2004)
 
Fotos de Electra
     
© Ingegerd Johansson
     
© Ingegerd Johansson
© Ingegerd Johansson
     
© Ingegerd Johansson
© Ingegerd Johansson
© S*Knallhattens
© S*Knallhattens
 
If you find any wrong information here, please, contact us: